227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W Opalenicy obchodzono 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Józefa w Opalenicy. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz kanonik Zbigniew Kuźnicki a odświętnego charakteru wydarzeniu dodał występ chóru Boża Niwa. Następnie miał miejsce przemarsz na plac Piłsudskiego.

Radosny korowód przemierzał ulice Opalenicy w rytm dźwięków wygrywanych przez Grodziską Orkiestrę Dętą. Uroczystość na placu rozpoczęła się od Mazurka Dąbrowskiego. Po powitaniu gości przez dyrektora CKiB Krzysztofa Sadowskiego, głos zabrał Tomasz Szulc. Burmistrz Opalenicy podziękował wszystkim za przybycie i podkreślił fakt, że uczestnictwo w obchodach buduję lokalną tożsamość. Następnie licznie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa.

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była postulatem głębokiej reformy. Nie stałą się jednak zwieńczeniem dzieła nowoczesnej Polski. Sejm Czteroletni rozpoczął reformy. Utworzył nowoczesną administrację. Podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Zwieńczył on swą działalność dokumentem, którym była właśnie konstytucja.

Wprowadzała ona Polskę do grona nowoczesnych oświeconych państw. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Niestety, nie było rodakom dane długo nią się cieszyć. Nie udało się utrzymać niepodległości, ponieważ słaba już Rzeczpospolita upadła w 1795 roku i przez 123 lata na mapie Europy nie było państwa polskiego.

TM