Logo: Opalenica
 • Dziś jest: Sobota, 29 Kwietnia 2017
 • Aktualna pogoda:   9 °C
 • Imieniny: Piotra i Pawła

Aktualności Miasta i Gminy >

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 • 24-03-2017
Ilustracja do informacji: XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na XLI sesję rady miejskiej, która odbędzie się 31 marca 2017 roku o godz. 16:30 w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
- stwierdzenie kworum,
- informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”,
 2. określenia zasad oraz wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Opalenica,
 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 4. zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2017.
 5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,
 6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie XLI Sesji Rady Miejskiej.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Baner 1 przekierowanie na BIP Opalenica
 • Baner: Przetargi
 • Baner: Baner przekierowanie na BOM Opalenica
 • Baner: sip
 • Baner: Gospodarka śmieciowa
 • Baner: Wyłączenia prądu
 • Baner: fundusze
 • Baner: pomoc prawna
 • Baner: Nordic Walking
 • Baner: opalenica.innowa.eu