Aktualności Miasta i Gminy >

WIELKOPOLSKI KONGRES SAMORZĄDOWY

  • 18-04-2017
  • Autor: Tomasz Matusiak
Ilustracja do informacji: WIELKOPOLSKI KONGRES SAMORZĄDOWY
Trzeba się jednoczyć i konkretnie działać – apelowali samorządowcy podczas Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP”, który 3 kwietnia 2017 r. odbył się w Poznaniu. Wydarzenie, w którym udział wzięło blisko 200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz przewodniczących rad zorganizowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 
Wśród uczestników był także burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. Celem Kongresu była szeroka analiza proponowanych przez Rząd RP zmian, próba oceny ich wpływu na społeczności lokalne i wyrażenie opinii wielkopolskiego środowiska samorządowego. Mamy do czynienia z gruntowną centralizacją Państwa. Walczmy o samorząd i członkostwo w UE – zaapelował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, witając zebranych.
 
Działania realizowane przez samorząd lokalny od 1990 roku stanowiły podstawę rozwoju naszego kraju. Od czasu reformy ustrojowej i licznych wyzwań związanych z tym faktem to samorząd gminny, a od 1999 roku również powiatowy i regionalny, pełnił istotną rolę w rozwoju Polski. Przez szereg lat byliśmy świadkami przemyślanej decentralizacji kraju, prowadzącej do oddania licznych kompetencji, ale i odpowiedzialności w ręce władz lokalnych, które najbliższe wyzwań społecznych najefektywniej potrafiły sprostać bieżącym wyzwaniom.
 
Mając na uwadze powyższe doświadczenie, środowisko samorządowe z niepokojem obserwuje proponowane przez Rząd RP zmiany w prerogatywach instytucji samorządowych oraz sposoby wyboru władz lokalnych. Niestety proces centralizacji władzy został już rozpoczęty i bez wyraźnego sprzeciwu środowiska samorządowego może jedynie postępować.
 
Efektem Kongresu jest wspólne stanowisko, w którym samorządowcy m.in. protestują przeciwko podejmowaniu daleko idących zmian w systemie funkcjonowania samorządu lokalnego, bez wyraźnego udziału przedstawicieli tego środowiska w szerokiej debacie i konsultacjach społecznych.
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją