Sport i turystyka >

KOLEJNA DOTACJA Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI!

  • 12-07-2016

KOLEJNA DOTACJA Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI!

Ilustracja do informacji: KOLEJNA DOTACJA Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI!
Piątek 8 lipca 2016 roku okazał się szczególnie pomyślnym dniem dla opalenickiego sportu. Tego dnia Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie w ramach Programu „KLUB” oraz protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
 
 
Już wcześniej informowaliśmy o sukcesie 3 wniosków złożonych przez kluby: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica, UKS BRAWO OPALENICA oraz Klub Sportowy PROMIEŃ Opalenica. Ministerstwo przekaże sportowcom w sumie 35 000,00 zł na realizację programów sportowych. Piątkowa publikacja potwierdziła ten rezultat.
 
Naszą radość spotęgowała informacja o przyznanym wsparciu finansowym na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. W ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie w wysokości 147 600,00 zł.
 
W marcu Gmina Opalenica złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przeprowadzenia remontu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Opalenicy. Budynek oddany do użytkowania w 1979 roku, przez 37 lat oprócz wymiany podłogi  nie przechodził większych remontów służących poprawie jego funkcjonalności i standardu.
 
Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu i funkcji użytkowych sali. Prace obejmą remont sanitariatów i szatni oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych.  Budynek zostanie dostosowany do przepisów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przeciw pożarowych poprzez wyeliminowania z ciągów pieszych i części sportowej łatwopalnych okładzin ścian z materiałów drewnopochodnych. Co równie ważne sala uzyska nową podłogę z poliuretanu. Planowane zakończenie inwestycji datuje się na maj 2017 roku.
 
Całość prac ujętych w kosztorysie inwestorskim została wyceniona na 295 280,80 zł, z czego dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki pokryje 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
 
Z tej okazji we wtorek 12 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Opalenicy odbyło się spotkanie Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca z posłem Jakubem Rutnickim, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Opalenicy Honoratą Hermann–Zimną oraz przedstawicielami klubów sportowych – panią Joanną Ratajczak z UKS BRAWO OPALENICA oraz panem Marcinem Tomczakiem ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica.
 
Poseł Rutnicki złożył na ręce Burmistrza i przedstawicieli klubów gratulacje profesjonalizmu w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych, które zaowocowały dotacjami dla aż trzech podmiotów z gminy Opalenica i środkami na modernizację sali gimnastycznej, co stanowi ewenement i zdecydowanie wyróżnia gminę w skali kraju. Podkreślił także, że ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie „dobry sport” jaki robi się w Opalenicy – różnorodność dyscyplin, zaangażowanie osób związanych z klubami oraz mieszkańcy wybierający te formy aktywności i wkładający w nie ogromny wysiłek i serce, czego efekty obrazują zdobywane tytuły i wyróżnienia.
 
W trakcie spotkania w Urzędzie oraz wizyty na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Opalenicy omówiono obecne i przyszłe plany modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej w gminie Opalenica. Spotkanie było dobrą okazją do przekazania posłowi Rutnickiemu przez przedstawicieli środowiska sportowego uwag dotyczących Programu „KLUB” i możliwości jego jeszcze lepszego dopasowania do faktycznych potrzeb klubów sportowych. Przedstawili też w jaki sposób planują wykorzystać otrzymane środki oraz omówili działania, które pomogłyby im podnieść standard i efekty treningów oraz dotrzeć do jeszcze szerszej liczby odbiorców.

6Galeria zdjęć: Spotkanie z Rutnickim_sala

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją