Rada Miejska >

Odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Opalenicy

  • 28-10-2016
Ilustracja do informacji: Odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Opalenic
W czwartkowe popołudnie 27 października odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Opalenicy. Radni obradowali w Centrum Kultury i Bibliotece w Opalenicy w obecności burmistrza Tomasza Szulca, zastępcy Pawła Jakubowskiego, skarbnik Agnieszki Antkowiak-Żak, przedstawicieli sołectw, pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy.
 
 
 
Po omówieniu spraw organizacyjnych i informacjach od przewodniczącego rady przystąpiono do głosowań.
 
Przyjęto uchwały w sprawie:
- Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
- zmiany Statutu Gminy Opalenica,
- nadania nazwy „Skwer Obrońców Wiary i Ojczyzny” placowi na terenie miasta Opalenica, zlokalizowanemu przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Farnej i Opalińskich,
- zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw Gminy Opalenica,
- ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu Rady Miejskiej w Opalenicy.
- opłaty targowej na rok 2017,
- uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej,
- stawki opłaty od posiadania psów na rok 2017,
- stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
- stawek podatku od nieruchomości na rok 2017,
- poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2017,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego – „modernizacja chodnika w Urbanowie”,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego – „ modernizacja chodnika – ul. Łagiewska w Wojnowicach”,
- zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2016,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2016 – 2031.
 
W dalszej części obrad zastępca Paweł Jakubowski przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok. Po wolnych głosach, wnioskach i informacjach obrady zakończono.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: 2016-10-27 Sesja Rady Miejskiej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją