Zabytki >

OBIEKTY ZABYTKOWE

  • 16-12-2015
Miejscowość
Ulica
Rodzaj obiektu
Numer ewidencyjny
Dakowy Mokre
 
grodzisko wczesnośredniowieczne
1639/A
Dakowy Mokre
 
kościół p.w. Św. Katarzyny
134/Wlkp/A
Dakowy Mokre
 
cmentarz kościelny
134/Wlkp/A
Dakowy Mokre
 
Ogrodzenie z bramą
134/Wlkp/A
Dakowy Mokre
 
oficyna dworska
1898/A
Dakowy Mokre
 
park
1951/A
Dakowy Mokre
 
zespół dworsko – parkowy
1774/A
Niegolewo
 
pałac
1417/A
Niegolewo
 
park
1958/A
Niegolewo
 
park
1688/A
Niegolewo
 
spichlerz
338/A
Niegolewo
 
Kaplica p.w. św. Anny
768/Wlkp/A
Opalenica
 
kostnica
946/A
Opalenica
 
kościół p.w. Św. Mateusza
2389/A
Opalenica
 
kościół poewangelicki p.w. Św. Józefa
2247/A
Opalenica
 
układ urbanistyczny
2220/A
Opalenica
ul.25 Stycznia 6
dom
947/A
Opalenica
ul. 3 Maja
ratusz
154/Wlkp/A
Opalenica
ul. 5 stycznia
willa dyrektora cukrowni wraz z ogrodem
348/Wlkp/A
Opalenica
ul. 5 stycznia
budynek fabryczny, magazyn cukru, magazyn wysłodków
289/Wlkp/A
Porażyn
 
park
1955/A
Porażyn
 
zespół dworsko - parkowy, stajnia
1775/A
Rudniki
 
dwór
2246/A
Rudniki
 
park
1952/A
Rudniki
 
wiatrak koźlak
940/A
Sielinko
 
dwór
2235/A
Sielinko
 
park
1953/A

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją