INFORMACJA DOT. HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW W GMINIE

Szanowni Mieszkańcy,
zwracamy się z prośbą, aby odpady wystawiane były w dniu zbiórki, zgodnie z harmonogramem. Aktualny harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Gminy Opalenica pod adresem www.opalenica.pl/eco-harmonogram lub stronie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” – www.selekt.czempin.pl . W przypadku braku odbioru odpadów w wyznaczonym terminie, prosimy o przekazanie tej informacji do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. 697 873 195.
Ponadto przypominamy, że możecie Państwo poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie, oddawać bezpłatnie określone frakcje odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w miejscowości Troszczyn, na terenie oczyszczalni ścieków. Regulamin PSZOK i rodzaje przyjmowanych odpadów znajdziecie Państwo na stronie www.selekt.czempin.pl i www.opalenica.pl .

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opalenicy

PODZIEL SIĘ