INFORMACJA Z „CZO- SELEKT”

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że w trosce o jakość świadczonych usług, od dnia 2 stycznia 2019 roku zostały uruchomione trzy dodatkowe numery telefonów służące do wyjaśniania spraw dotyczących wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a w szczególności stanu indywidualnych kont (saldo), wpłat, nadpłat. Prosimy kontaktować się pod numerami tel.:

731 400 065

731 400 095

731 500 034