INFORMACJA Z FIRMY PGKiM „KOMOPAL”

W związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności znowelizowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2018, poz. 1152, wprowadzony zostaje nowy wzór umowy.

Od 10.12.2018 roku przedstawiciele PGKiM „KOMOPAL” Sp. Z o.o., posiadający stosowne upoważnienie rozpoczną sukcesywną wymianę w/w umów.

Informujemy, że obecnie umowa będzie składała się z dwóch części tj. indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz Ogólnych Warunków Umowy.

Treść niezbędnych dokumentów zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.komopal.pl, zakładka KOMUNIKATY) w celu zapoznania się z wszelkimi warunkami.

PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy prosi o wyrozumiałość i umożliwienie sprawnego przeprowadzenia wymiany umów.

Zarząd PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o.