ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z RODZINĄ I ZNAJOMYMI PREZYDENTA ADAMOWICZA…

PODZIEL SIĘ