LI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 05 października 2017 roku o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

  1. Podjęcie Oświadczenia w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,

    2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.

  3. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 (-) Eugeniusz Wojtkowiak