LIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na

LIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 7 lutego  2018 roku o godz. 16:30 w sali posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Opalenicy,
  • planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.
  1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         (-) Eugeniusz Wojtkowiak

 

PODZIEL SIĘ