LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

                                      zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na

LXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, 

która odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 20:00 w auli Przedszkola Nr 2                                            w Opalenicy, ul. Zamkowa 3A.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie kworum,
 • informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
 • stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w Gminie Opalenica,
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 4. Zakończenie LXII Sesji Rady Miejskiej.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         (-) Eugeniusz Wojtkowiak