LXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na

LXIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

 

która odbędzie się 17 maja 2018 roku o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2018,
  • zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. przebudowanego przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną (ul. Jana Pawła II),
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. przebudowanego przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną (ul. Poznańska),
  • opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.

4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         (-) Eugeniusz Wojtkowiak

PODZIEL SIĘ