LXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy na

LXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

 

która odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godz. 16:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw domowych,
    w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10 odbiorców usług odprowadzających ścieki,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.
  1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         (-) Eugeniusz Wojtkowiak

PODZIEL SIĘ