LXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

LXX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 11 października 2018 roku o godz. 18:30 w auli budynku OSP
w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. regulaminu wybiegu dla psów w Opalenicy,

  2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
   obszaru wsi Kopanki,

  3. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
  4. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.

 4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak