MODERNIZACJA CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA

Drodzy Państwo, w związku z pracami modernizacyjnymi nad czujnikami jakości powietrza rozmieszczonymi w Opalenicy chwilowo nastąpiła przerwa techniczna w jego pomiarach. Wyżej wymienione prace mają na celu poprawę dokładności i niezawodności pomiarów przez partnera prywatnego, a ich ukończenie planowane jest na drugą połowę grudnia. Po tym okresie wizualizacje pomiarów zostaną i uruchomione zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji mobilnej. Obecnie dostęp do części starych czujników w mieście jest możliwy na stronie internetowej www.looko2.com