NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

W czwartek, 9 listopada w Kopankach miał miejsce uroczysty odbiór kolejnego obiektu służącego Mieszkańcom Gminy Opalenica. Tym razem była to całkowicie zmodernizowana i przebudowana Stacja Wodociągowa. Stanowi ona teraz jedno z trzech źródeł systemu zaopatrzenia w wodę do picia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” sp. z o. o. w czerwcu zorganizowało przetarg na modernizację stacji wodociągowej w Kopankach. Zamówienie wygrała firma Metrolog. Zabudowano i uruchomiono nową studnię głębinowa pozwalająca zabezpieczyć stację wodociągową w niezbędną ilość wody.

Modernizacji uległa cała automatyka pracy wraz z monitoringiem procesów technologicznych. Ponadto zamontowany został agregat prądotwórczy załączający się automatycznie podczas zaniku prądu. Stacja wyposażona została w cztery nowe filtry i złoża filtracyjne. Ocieplono dach. Wyremontowano drogi wewnętrzne i wnętrze obiektu.

Stacja, dzięki rurociągowi tranzytowemu z Kopanek przez Sielinko, stanowi także awaryjne zabezpieczenie wody dla Opalenicy. Generalnym wykonawcą robót była firma Metrolog. Prace budowlane, drogowe i technologiczne wykonały firmy Sedo Stanisława Dziudziela, VA – Bank Adama Wasiaka i Hydro-Gaz-Spaw Michała Łęszczaka.

TM

PODZIEL SIĘ