NOWE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółka z o. o. informuje, że od 12.06.2018 będą obowiązywały nowe ceny za wodę i ścieki oraz stawki opłat abonamentowych zgodnie z załączoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Opalenica na okres 3 lat.

Taryfa do decyzji PO.RET.070.258.2.2018.ZG

Decyzja PO.RET.070.258.2.2018.ZG

PODZIEL SIĘ