OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ3117, na terenie obejmującym działkę o numerze ewid. 5/1; obręb: Dakowy Suche w miescowości Dakowy Suche przy ul. Jesionowej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK

 

PODZIEL SIĘ