OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem linii pilotażowej do recyklingu odpadów w postaci produkcji gotowych wyrobów z paliwa alternatywnego RDF” na działkach o nr 249/24, 249/26, 249/36, 249/41 obręb Rudniki, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.