OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ” Rozbudowa fermy drobiu – broilerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”.

PODZIEL SIĘ