OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017-2031”.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

PODZIEL SIĘ