OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Zlewni Poznań o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na wniosek PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 25, 64-330 Opalenica.

Obwieszczenie PGW WP