OGŁOSZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego na działce nr 249/38 w Rudnikach.

PODZIEL SIĘ