OGŁOSZENIE DYREKTORA ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni WP w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o, na usługę wodną w zakresie wprowadzania do odbiornika – rowu melioracji szczegółowej – oczyszczonych wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Opalenicy, zlokalizowanej przy ul. St. Żeromskiego 25

PODZIEL SIĘ