OPALENICKI DZIEŃ SENIORA

W czwartek, 12 października około 150 członków opalenickiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętowało Dzień Seniora. W sali Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku pojawili się także zaproszeni goście, wśród których byli m.in. burmistrz Tomasz Szulc i jego zastępca Paweł Jakubowski.

Tegorocznemu spotkaniu przyświecała myśl Dalajlamy XIV: „Są tylko dwa dni w roku, podczas których nic nie może być zrobione. Jeden nazywa się wczoraj a drugi nazywany jest jutrem. Dzisiaj jest odpowiedni dzień na to by kochać, wierzyć, działać a przede wszystkim żyć”. Działaniom opalenickiego oddziału przyświeca więc zawarty w cytacie cel.

Jest nim ponadto kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych w pozytywny sposób oraz podejmowanie wszelkich działań mających za zadanie zapewnienie im godnego życia. Do realizowanych przez związek czynności należy walka z wykluczeniem, ułatwienie dostępu do opieki medycznej a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Podczas uroczystości był zwyczajowy czas na wręczenie wyróżnień. Odznaką złotą dużą uhonorowana została Helena Grześkowiak. Przyznanych zostało także pięć złotych odznak małych a otrzymali je: Danuta Balcerek, Aniela Kaczmarek, Roman Nożewnik, Krystyna Piotrowska i Teresa Słocińska.

Wyróżniono także najstarszych członków opalenickiego oddziału. Piękne czerwone róże, wręczane przez burmistrza Tomasza Szulca, otrzymali: Róża Antkowiak, Anna Czarnuszka, Józefa Ciaszczyk, Janina Fajfer, Anna Hoffmann, Maria Humerczyk, Zofia Stachowiak, Alfred Szulc i Halina Tycner. Część artystyczną stanowił subtelny występ Lucyny Knop, po którym miał miejsce uroczysty obiad.

TM

PODZIEL SIĘ