PRZECIWKO PROPONOWANYM ZMIANOM W SAMORZĄDOWEJ ORDYNACJI WYBORCZEJ

Stanowisko Ruchu Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopolska w sprawie proponowanych zmian w samorządowej ordynacji wyborczej.

Bezpartyjni Wielkopolska Sprzeciw wobec zmianom w samorządności => plik .pdf

Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopolska wyraża stanowczy sprzeciw wobec zmian w samorządowej ordynacji wyborczej, proponowanych przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

Nasz duży niepokój budzi przede wszystkim odejście od idei jednomandatowych okręgów wyborczych oraz limitowanie liczby kadencji władz lokalnych. To jawne ograniczenie biernego i czynnego prawa wyborczego Polaków!

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, iż samorząd lokalny – który jest najbliżej codziennych spraw mieszkańców – będzie pod silnym wpływem partii politycznych. Wybory proporcjonalne do rad gmin spowodują, że lokalne komitety wyborcze staną na straconej pozycji w starciu z ogólnopolską partyjną machiną propagandową. Znacząco obniżą się szanse kandydowania środowiskowych społecznikom. Ewidentnie zmarginalizowany zostanie wpływ mieszkańców na możliwość wyboru najlepszego w ich oczach kandydata.

Sprzeciwiamy się propozycji ograniczenia liczby kadencji w samorządzie lokalnym.

To skutecznie zniechęci do pracy w samorządzie ludzi ambitnych, odważnych, patrzących

z troską na swoją małą Ojczyznę. Uważamy, że mamy rozsądnych obywateli, którzy potrafią samodzielnie i mądrze wybierać najlepszych liderów samorządowych.

Gorąco apelujemy o obronę idei samorządności – samorządności, która jest wzorem dla wielu krajów europejskich!

PODZIEL SIĘ