Przetargi i zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE ZBĘDNYMI I ZUŻYTYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU

PRZETARGI DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

PRZETARGI PO 1 LIPCA 2017 ROKU:

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ położonej w Opalenicy przy ul. Poznańskiej

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 20 lutego 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 1962 o pow. 0,0372 ha położonej w Opalenicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

Burmistrz Opalenicy ogłasza drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 stycznia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Kozłowie przeznaczonych do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia będzie działka zabudowana nr 110 o pow. 0,2623 ha i cześć działki niezabudowanej nr 108 o pow. 0,0126 ha (pow. całej działki wynosi 0,0516 ha) położone w Kozłowie. W budynku urządzona jest sala wiejska o pow. użytkowej 133,76 m2. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 grudnia 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działki nr 598 o pow. 0,1300 ha, nr 599 o pow. 0,6100 ha, nr 602 o pow. 0,2600 ha, nr 604 o pow. 0,2500 ha oraz położonej w Urbanowie – część działki nr 138/1 o pow. 0,3153 ha (pow. całej działki wynosi 0,6153 ha), przeznaczonych do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 16 listopada 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. 3 Maja 1 przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu będzie lokal o pow. 13,19 m2 (biuro nr 02). Budynek, w którym znajduje się lokal, zlokalizowany jest na działce nr 1776/2. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.az 199

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 listopada 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia będzie część działki nr 1227/11 o pow. 70,00 m2 położona w Opalenicy w celu ustawienia ogólnodostępnego urządzenia rekreacyjnego. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 1432/2, położonej w Opalenicy przy ul. Różanej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 23 października 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu będzie lokal użytkowy oraz wiata – plac składowy i magazynowy znajdujące się na działce nr 692/1. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 października 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 1791/3, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko o wymiarach 3 m x 6 m). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ położonej w Opalenicy przy ul. Poznańskiej

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu  22 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka nr 1432/2 o pow. 0,0909 ha. Wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu. Wykaz nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 15 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/1 o pow. 0,5321 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 11 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przy ul. 3 Maja 5/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 7 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 391, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko o wymiarach 3 m x 6 m). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy ogłasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego. Działka nr 1441/3 zabudowana jest budynkiem kotłowni, sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Położona jest ona w Opalenicy przy ul. Sosnowej – oznaczona nr 2170/1 o pow. 0,0233 ha. Działka znajduje się na arkuszu mapy 7, obręb 0001 Opalenica i obecnie jest niezabudowana. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość położona jest w Opalenicy przy ul. Poznańskiej – oznaczona nr 1051 o pow. 0,0192 ha. Działka znajduje się na arkuszu mapy 6, obręb 0001 Opalenica i obecnie stanowi drogę wewnętrzną. Przez działkę przebiega fragment sieci kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane są dwie studzienki kanalizacyjne.

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 05 lipca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/3 o pow. 0,1982 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 lipca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 2170/1 o pow. 233 m2 położona w Opalenicy przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli przyległych nieruchomości.
W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH