Przetargi i zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE ZBĘDNYMI I ZUŻYTYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU

PRZETARGI DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

PRZETARGI PO 1 LIPCA 2017 ROKU:

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość położona jest w Opalenicy przy ul. Poznańskiej – oznaczona nr 1051 o pow. 0,0192 ha. Działka znajduje się na arkuszu mapy 6, obręb 0001 Opalenica i obecnie stanowi drogę wewnętrzną. Przez działkę przebiega fragment sieci kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane są dwie studzienki kanalizacyjne.

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 05 lipca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/3 o pow. 0,1982 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 lipca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 2170/1 o pow. 233 m2 położona w Opalenicy przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli przyległych nieruchomości.
W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH