ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Protokoły z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-  sport pozytek 2019

2. Ochrony i promocji zdrowia- Ochrona i promocja zdrowia

3. Rozwoju sportu w Gminie Opalenica-  rozwój sportu 2019

 

PODZIEL SIĘ