SPOTKANIE NOWOROCZNE 2018

W poniedziałek, 8 stycznia w hotelu Remes Sport&Spa w Opalenicy odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne. Wydarzenie po raz kolejny nabrało gustownego charakteru dzięki życzliwości właścicieli hotelu oraz pomocy restauratorów i cukierników. Ponad dwustu uczestników mogło doświadczyć opalenickiej gościnności w niezwykle reprezentacyjnym otoczeniu.

Wśród obecnych na spotkaniu nie zabrakło parlamentarzystów: senatora Jana Filipa Libickiego oraz posłów Jakuba Rutnickiego i Zbigniewa Ajchlera. Po krótkim wprowadzeniu przez dyrektora CKiB Krzysztofa Sadowskiego głos zabrał Burmistrz Opalenicy. Tomasz Szulc na początku wystąpienia podkreślił, iż zaszczytem dla niego jest fakt, że może podjąć tak szacowne grono gości.

Było to czwarte spotkanie noworoczne w czasie trwania obecnej kadencji władz samorządowych. Burmistrz w dłuższej retrospekcyjnej perspektywie czasowej pokrótce omówił cele, które przez ten okres udało się zrealizować. Poprzednie dwanaście miesięcy minionego roku poddane zostało natomiast głębszej analizie.

Po wystąpieniu gospodarza gminy miała miejsce niezwykle sympatyczna ceremonia. Na scenę zaproszeni zostali członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wśród których był prezydent stowarzyszenia dr Marian Król. Decyzją Kapituły rzeczonego towarzystwa burmistrz Tomasz Szulc otrzymał Statuetkę Honorowego Hipolita wraz z godnością Lidera Pracy Organicznej.

Następnie na scenie odbył się koncert zespołu „Sounds Good”. Jest to formacja młodzieżowa, która powstała we wrześniu 2016 roku przy Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy. Po wrażeniach artystycznych toast noworoczny został wzniesiony przez Eugeniusza Wojtkowiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy.

Przygotowanie Spotkania Noworocznego w tak uroczystej oprawie było możliwe dzięki pomocy darczyńców. W tym roku należeli do nich Hotel „Remes” Sport&SPA, Dwór Niemierzyce, Restauracja Kamienica w Opalenicy, Restauracja „U Kowala” w Opalenicy, Gminne Składy w Opalenicy, Cukiernia „Błaszak” w Opalenicy, Piekarnia Bukowska Wojciech Szczęsny, Pizza Opalenizza oraz Piekarnia Piotr Gwóźdź.

Tekst: TM

Foto: PŁ

PODZIEL SIĘ