STATYSTYCZNE BADANIA ROLNE

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie na terenie Gminy Opalenica, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą „Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych” oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

BADANIA ROLNE INFORMACJA

BADANIA ROLNE PLAKAT

PODZIEL SIĘ