TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI POZA JURYSDYKCJĄ ORGANÓW GMINY

      Wraz ze zmianą ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2017 poz.2180) taryfy – ceny i stawki  opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  oraz  warunki  ich stosowania,  podlegają  zatwierdzeniu przez organ regulacyjny,   którym jest:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Poznaniu

           Przed wspomnianą zmianą ustawy, taryfy  podlegały  zatwierdzeniu przez  Radę Miejską w Opalenicy . Przestały one jednak  obowiązywać  z dniem  12 czerwca 2018 roku, bowiem w tym dniu zaczęły obowiązywać  taryfy  zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

 

                                                                    Urząd Miejski w Opalenicy

NOWE STAWKI => http://opalenica.pl/nowe-ceny-za-wode-i-scieki/

PODZIEL SIĘ