ZAPROSZENIE NA OBYWATELSKIE WYSŁUCHANIE

Pismo od Leszka Świętalskiego, Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP

Szanowni Państwo,

W Sejmie z wielkim pośpiechem toczą się prace Komisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001).

Zaproszenie do wysłuchania – plik .pdf

Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – plik .pdf

Projekt – jako, że jest projektem poselskim nie był konsultowany, ani opiniowany przez stronę samorządową. Stąd też przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych w tym Związek Gmin Wiejskich RP, czynnie uczestniczy w pracach Komisji. Ze względu na fakt, iż projektowana ustawa zmienia de facto ustrój samorządów oraz mocno wkracza w ustawową samodzielność samorządów i ich wspólnot, a także zmienia ordynację wyborczą oraz konstytucyjne bierne i czynne prawa wyborcze obywateli – wszystkie korporacje samorządowe, a także OPOS (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych) przyjęły wspólne stanowisko odnoszące się do tego projektu. Zostało ono zgłoszone do Kancelarii Sejmu i Komisji Nadzwyczajnej oraz prezentowane było w dniu 29 listopada 2017r. na plenarnych obradach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowisko przedstawiono także Prezydentowi RP podczas roboczego spotkania Zespołu ds. Przeglądu Prawa Samorządowego przy Prezydencie RP. Stanowisko to jest w załączeniu i w imieniu Przewodniczącego ZGW RP sugeruję, aby zapoznać z nim wszystkich radnych, sołtysów, organizacje społeczne, urzędników i ogół społeczności wspólnoty, a także media lokalne. Proszę także, aby w miarę możliwości czasowych śledzi – szczególnie w mediach internetowych – przebieg procesu procedowania także ustawy w Sejmie.

Aby wzmocnić głos i opinię obywateli i samorządów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu dla nas wszystkich jako członków wspólnot samorządowych wszystkich szczebli. Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017r. w godz. 10:30-16:00 w budynku danej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W załączeniu przedstawiamy oficjalne zaproszenie na wysłuchanie, w którym zawarte są wszelkie informacje organizacyjne. Co ważne przebieg wysłuchania będzie też transmitowany on-line.

Podkreślam, że będzie to Wysłuchanie publiczne – zatem zapraszamy na nie nie tylko włodarzy jednostek samorządowych, ale także radnych, urzędników, sołtysów i wszystkich innych zainteresowanych.

W imieniu organizatorów bardzo liczmy na Państwa udział!

Z wyrazami szacunku

Leszek Świętalski

Sekretarz Generalny

Związku Gmin Wiejskich RP

PODZIEL SIĘ