ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA OPALENICY

Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu i zgromadzonych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wymiana istniejących zbiorników procesowych H2SO4 (96%) i CH2O (27%) na nowe zbiorniki posadowione na nowych fundamentach żelbetowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zbiorników” na działce nr ew. 73/25, obręb Opalenica.

załącznik

PODZIEL SIĘ