ZAWIADOMIENIE ORAZ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”,

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”.