sprawa GK.6220.15.2020.ES dot. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fabryki w skład której wchodzić będą następujące zadania: posadowienie nowych aparatów wyparnych typu opadowego 4000 m2 szt. 3, zmiana lokalizacji istniejącego aparatu opadowego 2800 m2, posadowienie nowego zbiornika Saturacji I Ø4600 mm oraz nowego zbiornika Ø6400 mm, posadowienie nowego warnika ciągłego VKT Ø4500 mm wraz z klatką schodową, nowego zbiornika wody z mycia VKT Ø4500 mm nowych pomp, rurociągów i instalacji towarzyszących urządzeniom, na działce nr ewid. 73/25 na terenie Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica”.