dotyczy postępowania GK.6220.35.2020.ES w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 579/1 obręb Rudniki i melioracji wodnej na obszarze około 25 ha na działkach nr 118/2, 114/4, 685, 105/2, 579/1, 524/3 i 521 obręb Rudniki, gmina Opalenica