Kontakt do Punktu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Leszek Czekalski
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa
tel. 61 44 77 281 wew. 40
e-mail: budownictwo2@opalenica.pl

Tomasz Andrzejewski
tel. 61 44 77 281 wew. 39
e-mail: fundusze@opalenica.pl