Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy GK.6220.3.2018.ES.11 o wydanej w dniu 
18 kwietnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 375, obręb 
Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY