Gmina Opalenica zakończyła w maju zadanie polegające na remoncie i modernizacji sali wiejskiej
w miejscowości Troszczyn. Prace polegały między innymi na demontażu boazerii drewnianej na holu wejściowym oraz położeniem nowych płytek gresowych. Na głównej sali wykonano nowe pod betony wraz z konieczną warstwą izolacji podłoża, położona została nowa podłoga z płytek posadzkowych oraz wyrównane i pomalowane ściany. Obiekt zyskał również nową łazienkę, gdzie oczywiście oprócz nowego wyposażenia i armatury wymieniono istniejącą instalację wodno-kanalizacyjną. Wymienione zostały także oprawy oświetleniowe na wysokosprawne oświetlenie typu LED.

Wykonawcą prac była wyłoniona w ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna z Kamieńca.

Całkowite koszty zadania pn. „Remont i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Troszczyn” wyniosły: 95 308,12 zł z tego gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości: 46 139,00 zł w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wniosku złożonego poprzez Stowarzyszenie KOLD.

MIEJSKA STREFA RELAKSU

Gmina Opalenica zrealizowała inwestycję mającą na celu lepsze zagospodarowanie terenu
z przeznaczeniem na rekreację i możliwość wypoczynku przy „stawie grodziskim”,  który już od jakiegoś czasu stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez opaleniczan i to nie tylko zapalonych amatorów wędkarstwa. Przestrzeń wzbogaciła się oprócz ciągów pieszych i szerokich zejść o urządzenia służące wypoczynkowi takimi jak: ławki, leżaki i hamaki, a dla chcących  bardziej aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu zainstalowano: stół do gry w szachy i warcaby, stół do tenisa stołowego oraz piłkarzyki.

Całkowite koszty zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy” wyniosły: 274 916,60  zł z tego gmina uzyskała dofinansowanie
w wysokości: 165 378,00  zł w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wniosku złożonego  poprzez Stowarzyszenie KOLD.

Gmina Opalenica wraz z Zespołem Szkół w Opalenicy rozpoczynają realizację projektu pod nazwą ”Akademia Perspektyw Zawodowych” nr RPWP.08.03.01-30-0054/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu.

Przyczyną przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba osiągnięcia celu głównego projektu tj.: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród minimum 64 (16K48M) uczniów/ennic i 1nauczyciela na kierunkach Technik Logistyk i Technik Informatyk prowadzonych w Zespole Szkół w Opalenicy poprzez objęcie wsparciem 80 (21K59M) uczniów/ennic zajęciami i kursami zawodowymi, zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe, laboratoriami, indywidualnym doradztwem zawodowym, przeprowadzeniem staży uczniowskich dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, a także doposażenie 5 pracowni kształcenia praktycznego i objęcie nauczyciel kształcenia zawodowego szkoleniami i kursami w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023r.

Kwota dofinansowania: 440 414,30 zł.

Inwestycja pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową nowego zjazdu-etap III (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Wyzwolenia)” jest ostatnim elementem, brakującego odcinka miejskiego, ścieżki rowerowej, który jest zwieńczeniem już ponad dziesięcioletnich starań wybudowania bezpiecznego połączenia rowerowego pomiędzy Opalenicą i Grodziskiem Wielkopolskim.

Na realizację budowy prawie 700 metrowego szlaku rowerowego gmina otrzymała dofinansowanie

w wysokości 1 155 297,44 zł co stanowi 85% całkowitych kosztów zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Głównym celem projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową nowego zjazdu-etap III (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Wyzwolenia)” jest promocja i integracja różnych form niskoemisyjnego transportu przyczyniająca się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Droga rowerowa stworzyła bezpieczne połączenie z dworcem kolejowym w Opalenicy i głównym przystankiem autobusowym w mieście. Powstało w ten sposób pełnoprawne centrum przesiadkowe, już wcześniej wyposażone w infrastrukturą do obsługi ruchu rowerowego, czyli wiatę garażową i samoobsługową stację serwisową.

W ramach projektu wykonano i zamontowano również:

  • 31 lamp hybrydowych, również na odcinku ścieżki powstałej wcześniej,

  • 2 ławki solarne,

  • 8 ławek z koszami na śmieci,

  • 2 aktywne przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia i Młyńskiej,

  • 2 punkty serwisowe dla obsługi rowerów,

  • zjazdy ze ścieżki w celu lepszego jej skomunikowania z infrastrukturą miejską.

W ramach promocji ekomobilności zadanie obejmuje również przeprowadzenie rajdu rowerowego.

Zmodernizowaliśmy świetlice w Porażynie Tartaku i Uścięcicach

Nie tylko mieszkańcy Urbanowa mogą cieszyć się z nowego miejsca spotkań. Również

w minionym roku dokonaliśmy modernizacji w innych miejscowościach na terenie naszej gminy.

Pierwsza dotyczy Porażyna Tartaku, gdzie udało nam się całkowicie przebudować świetlicę. Budynek mieści się między tartakiem i sklepem spożywczym. Jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał zupełnie inaczej. W poprzedniej kadencji dzięki uprzejmości właściciela tartaku pana Macieja Cecuły, gminie udało się nabyć budynek.

W budżecie 2020 roku zabezpieczono środki na jego modernizację i ją przeprowadzono. Budynek zmienił się nie do poznania. Wymieniono okna, przebudowano konstrukcję, wzmocniono mury, obiekt zyskał zaplecze socjalne, kuchnię, nowe sanitariaty. Dodatkowo za świetlicą powstała siłownia zewnętrzna, stół do ping ponga oraz plac zabaw dla dzieci. Mieszkańcy mają więc powody do radości. Całkowity koszt przebudowy wyniósł blisko 325 000 złotych.

Zmodernizowana została również sala wiejska w Uścięcicach – powstała między innymi nowa elewacja, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostało wejście główne

do obiektu. Modernizacja świetlicy w Uścięcicach kosztowała nieco ponad 126 000 złotych.

Dodajmy, że udało nam się pozyskać dofinansowania opisywanych inwestycji w ramach środków

z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Uścięcicach zbudowano między innymi wejście i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Mieszkańcy Porażyna Tartaku mają wreszcie swoje miejsce spotkań

Za budynkiem powstała siłownia zewnętrzna

https://opalenica.pl/wp-content/uploads/2019/12/page1.jpg

OTWARCIE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA