Na niedzielę, 26 stycznia przypadła 75. rocznica wyzwolenia Opalenicy spod okupacji niemieckiej.
Symboliczną chwilą, którą uznaje się za moment wyzwolenia, jest sytuacja, gdy 26 stycznia 1945 roku w godzinach popołudniowych od strony Grodziska Wielkopolskiego do miasta wjechały dwa czołgi Armii Czerwonej. Opalenica została oswobodzona bez walk.
W chwili wyzwolenia miasto liczyło 3 327 mieszkańców. W czasie okupacji 700 polskich obywateli Opalenicy zostało wywiezionych na roboty przymusowe, 365 wysiedlono a 55 przebywało w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Osiemdziesięciu opaleniczan poniosło śmierć w wyniku działań wojennych oraz okupacyjnych.
75. rocznicę wyzwolenia Opalenicy uczczono mszą św. w intencji Mieszkańców Gminy poległych podczas II wojny światowej, odprawioną w kościele pw. św. Mateusza. Następnie burmistrz Tomasz Szulc wraz ze swym zastępcą Pawłem Jakubowskim oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych czy OIG, a także zebranymi mieszkańcami miasta złożył symboliczną wiązankę na Skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny, oddając tym samym hołd wszystkim ofiarom poległym podczas tego krwawego konfliktu zbrojnego. GM
/PL