Dziś mija 80 lat od zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Najazd sowiecki był agresją zbrojną, podjętą – tak, jak niemiecka 1 września – bez wypowiedzenia wojny. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.
Cześć ofiarom tamtych czasów, poprzez złożenie wiązanek przy tablicach pamiątkowych na Skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny, oddali burmistrz Tomasz Szulc oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy. Najważniejsze fakty historyczne, dotyczące dzisiejszej smutnej rocznicy przypomniał zgromadzonym dr Bogumił Wojcieszak.
PL