W imieniu władz samorządowych Gminy Opalenica informuję, iż oficjalne uroczystości związane z:

Rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja,

– Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja,

– Narodowym Świętem Konstytucji 3 maja – 3 maja,

– Dniem Świętego Floriana, Patrona Strażaków – 4 maja,

– Narodowym Dniem Zwycięstwa – 8 maja,

nie odbędą się.

Nie znaczy to jednak, w przestrzeni publicznej symbolicznie nie uczcimy tych ważnych dla nas wydarzeń. Budynki administracji publicznej i siedziby poszczególnych jednostek zostaną oflagowane od 30 kwietnia do 11 maja.

W ramach uczczenia pamięci o ludziach i wydarzeniach, wspomnianych powyżej, przedstawiciele władz samorządowych 3 maja złożą kwiaty pod pomnikiem na Placu Piłsudskiego. Odbędzie się to z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Z uwagi na fakt, że nie możemy wspólnie upamiętnić tych wydarzeń, jak miało to miejsce w ubiegłych latach, zwracam się do Państwa z wielką prośbą o wywieszenie flag Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to symbol przyłączenia się do wspólnego celebrowania tych świątecznych dni.

Tomasz Szulc

/-/ Burmistrz Opalenicy