Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu na terenie Gminy Opalenica, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są następujące badania rolne:

– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,

– Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

– Czerwcowe badanie rolnicze,

– Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2017,87,1.html

PLAKAT BADANIA ROLNE

ULOTKA BADANIA ROLNE