Badania statystyczne w gospodarstwach rolnych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 1.06 – 28.06.2024 r. w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy, realizowane będzie Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan