Co oznaczają paliki z niebieskimi wstążkami na terenie Gminy?

W odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące palików z niebieskimi wstążkami, informujemy, że na terenie naszej gminy trwają badania geofizyczne, prowadzone przez Geofizyka Toruń S.A.

Badania geofizyczne polegają na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych. W trudnodostępnych miejscach wykorzystuje się materiały wybuchowe. Rejestracja odbywa się za pomocą bezprzewodowych odbiorników rozmieszczonych na powierzchni ziemi. Badania są nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierząt.

Paliki oznaczają miejsca, w których przeprowadzane są pomiary Prosimy o ich nieusuwanie ani przenoszenie.

Więcej informacji znajduje się w zawiadomieniu – LINK