DZISIEJSZY PATRIOTYZM NAZYWA SIĘ – PAMIĘĆ

W czwartek 19 stycznia 2023 r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Młyńskiej miało miejsce XXVIII Spotkanie Rodzin Powstańczych. Miało ono odświętny charakter z racji wręczenia Honorowej Odznaki TPPW „Wierni Tradycji”, przyznawanej od 2009 r. za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.
Przybyłych członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła im. Edmunda Klemczaka w Opalenicy i zaproszonych gości powitała Małgorzata Dudek, członek Zarządu Koła i dyrektor Szkoły Podstawowej w Urbanowie. Zarząd Główny TPPW w Poznaniu reprezentowali prezes Tadeusz Musiał i Jan Janiszewski. Obecny był również burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.
W szeregi opalenickiego Koła przyjęto nowych członków: Dariusza Zimnego i Dominika Koniecznego. Kolejnym uroczystym momentem było udekorowanie trojga członków Honorową Odznaką TPPW „Wierni Tradycji”. Zaszczytu dostąpili: Jolanta Horowska, Paweł Jakubowski i Jeremi Mroczek. W imieniu odznaczonych głos zabrał Jeremi Mroczek.
Spotkanie wzbogacone było o prezentację nagrodzonych prac uczniów SP w Urbanowie „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych.” – nagrodzonej pracy konkursowej w formie filmu oraz recytację wiersza absolwentki Szkoły wyróżnionego na VIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół noszących Imię Powstańców Wielkopolskich. Kolejnym akcentem była prezentacja z cyklu „Moje rodzinne, powstańcze wspominki”. O udziale rodziny Horowskich w Powstaniu Wielkopolskim mówiła odznaczona Jolanta Horowska. Jak już się utarło podczas Spotkań Rodzin Powstańczych nie zabrakło oczywiście śpiewu pieśni powstańczych, który poprowadził również udekorowany Odznaką Paweł Jakubowski. Projekcja filmu „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w Opalenicy” była ostatnim elementem wzbogacającym czwartkowy wieczór.
Na zakończenie spotkania głos zabrali burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc i prezes Tadeusz Musiał. Obaj, składając życzenia noworoczne, dziękowali za pracę na rzecz nie tylko Towarzystwa, ale i lokalnej społeczności. Życzyli wielu inicjatyw w roku 2023.
Dzisiejszy patriotyzm nazywa się pamięć – jak można było usłyszeć podczas prezentacji o rodzinie Horowskich – nie musimy już z bronią w ręku ruszać na wroga. Teraz jest czas na pielęgnowanie pamięci.
Jolanta Horowska