Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Opalenicy IX Kadencji

W dniu 6 maja odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Opalenicy IX kadencji.

Obrady rozpoczął radny senior (najstarszy wiekiem członek rady) Ryszard Piotrowski, który po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Tomasza Andrzejewskiego o wręczenie radnym stosownych zaświadczeń poświadczającego dokonany przez mieszkańców gminy 7 kwietnia wynik wyborów. Po odebraniu zaświadczeń radne i radni złożyli ślubowanie. Analogicznie zaświadczenie o wyborze na funkcję Burmistrza Opalenicy na swoją III kadencję odebrał Tomasz Szulc i również złożył ślubowanie.

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium rady, przewodniczącego i jego zastępców. W tajnym głosowaniu radni na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opalenicy wybrali Olgę Mazurek-Lipka przy braku zgłoszonych innych kandydatów, a jej zastępcami zostali: Karol Kasperczak i Piotr Blachnierek.

TA