INFORMACJA DOT. POBORU PODATKU

Przypominamy, że w związku ze stanem epidemii nadal zawieszony pozostaje pobór podatków przez sołtysów .

Prosimy dokonywać wpłat na konto podane w decyzji podatkowe

PKO BP SA 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458